Ons erf

Ons erf, 't Gaende Goet, bestaat uit een voormalige tuinderswoning met een groot deel van de daarbij behorende grond. In de tuin van een halve hectare vind je een eikenbosje, een vijver, borders, een door Zeeuwse hagen omzoomd veld, een boomgaard en een moestuin.

't Gaende Goet is een oude veldnaam uit de buurt. De meerdere mogelijke betekenissen leek ons leuk. De werkelijke betekenis? Verkoopbaar vastgoed in oud-Nederlands.

 

Actueel 

Het wordt steeds vrolijker in de tuin.  Momenteel is het narcissentijd. In Zeeland de zogenaamde Paaslelies..( deze informatie loopt achter ivm prioriteit voor het nest en de klussen waar we niet aan toegekomen zijn ;-) 

En tulpen wisselen elkaar af..

Een impressie van de tuin